Het Grote Witte Westen wil Slaven en Chinezen verpletteren

“En het opmerkelijke is dit, dat hoewel Amerika de oorlog gierig heeft gevoed met haar industrie en gierig heeft ingegrepen om een waarschijnlijke en gevaarlijke concurrent te helpen verpletteren, zij niettemin een reputatie van pacifisme heeft behouden. Dit is een van de interessantste paradoxen, een van de merkwaardigste grappen uit de geschiedenis – grappen waar wij niet veel vrolijkheid aan ontleenden en ook niet ontlenen. Het Amerikaanse imperialisme is in wezen meedogenloos grof, roofzuchtig, in de volle zin van het woord, en misdadig. Maar door de bijzondere omstandigheden van de Amerikaanse ontwikkeling heeft het de mogelijkheid om zich in de toga van het pacifisme te hullen. Dit gebeurt in het geheel niet op de wijze van de imperialistische parvenu’s van de oude wereld, waar alles doorzichtig blijft. Maar in het geval van de VS, zijn bourgeoisie en zijn regering, dankzij de bijzondere omstandigheden van Amerika’s ontwikkeling, lijkt ditzelfde pacifistische masker zo vastgelijmd te zijn op het imperialistische gezicht dat het niet kan worden afgescheurd… De imperialistische vooruitgang van de VS verloopt daarom onder het vaandel van “de vrijheid van de zeeën”, “open deuren”, enzovoorts. Dus wanneer Amerika gedwongen wordt zich bezig te houden met daden van openlijke militaire criminaliteit, ligt de verantwoordelijkheid – in de ogen van de Amerikaanse bevolking en tot op zekere hoogte in de ogen van de mensheid als geheel – bij alle andere burgers op de planeet, maar niet bij de VS zelf.” Leon Trotsky van het Internet Archief

Geschreven door John Stanton

Terwijl de Verenigde Staten intern breekt (Roe v Wade vernietigd, economie, militaire uitgaven, enz.), blijven president Joe Biden en zijn NAVO-collega’s een sanctieregime-en NAVO-uitbreiding-tegen-Rusland nastreven, dat het ironische effect heeft van het beschadigen van de economieën van Europa en de Verenigde Staten en het vermogen van de VS om oorlog te voeren. Die realiteit lijkt iedereen in de wereld te hebben bereikt, behalve de idioten die de westerse naties leiden.

Het is werkelijk verbijsterend om te zien hoe de G-7 en de NAVO-topontmoetingen een absurd theater zijn; bijeenkomsten van schurkachtige bandieten die weglachen terwijl hun beleid leidt tot dood en vernietiging op wereldschaal. Highway robbery” is geen adequate beschrijving van wat de VS en Europa hebben gedaan met de buitenlandse tegoeden van Rusland of van andere landen (Iran, Venezuela, Afghanistan) die het slachtoffer zijn van het sanctieregime van de VS. Terwijl de Verenigde Staten en hun NAVO-poppen Rusland blijven straffen voor zijn militaire activiteiten in Oekraïne, is het eindresultaat van dit dodelijke gambiet, dat nog meer Oekraïners worden afgeslacht, terwijl Rusland methodisch werkt aan de bevrijding van Luhansk en Donetsk en zijn overwinningen in het zuiden van Oekraïne versterkt.

Arsenaal van Domheid

Ondertussen zullen defensie-aannemers blijkbaar miljarden verdienen, om de voorraden munitie en wapens aan te vullen, die door de VS en de NAVO naar Oekraïne zijn gestuurd. De Amerikaanse troepen- en uitrustingsniveaus in Europa zullen in de toekomst het niveau van de Koude Oorlog bereiken. Maar zelfs op dit punt lijken de onnozele bondgenoten zich bij wijze van spreken in de voet te schieten, want net als de sancties op Russische olie en andere goederen, die een averechts effect hebben gehad, is het de vraag of de Amerikaanse defensie-industrie in staat is Oekraïne en haar klanten tijdig te bewapenen, of het hoofd te bieden aan de Russische en Chinese defensie- produktiecapaciteit. Hebben de VS een adequate defensie-industriële basis om de Oekraïners te blijven bevoorraden en de Russen en Chinezen te bestrijden? Bovendien hebben de Russen de Amerikaanse militaire theorie over precisiewapens als de ultieme oplossing, om goedkoper en nauwkeuriger te vechten op het slagveld, op de helling gezet.

Volgens Alex Vershinin, schrijvend voor het Royal United Services Institute:

“De eerste belangrijke veronderstelling over de toekomst van de strijd is, dat precisiegestuurde wapens het totale munitieverbruik zullen verminderen doordat er maar één ronde nodig is, om het doel te vernietigen. De oorlog in Oekraïne stelt deze veronderstelling op de proef. Veel “domme” indirecte vuursystemen bereiken een grote mate van precisie, zonder precisiegeleiding en toch is het totale munitieverbruik enorm. Een deel van het probleem is dat de digitalisering van wereldkaarten, in combinatie met een massale verspreiding van drones, geolocatie daardoor richten met grotere precisie mogelijk maakt…De oorlog in Oekraïne laat zien, dat oorlog tussen gelijken of bijna gelijken het bestaan van een technisch geavanceerde, industriële productiecapaciteit op grote schaal vereist. De Russische aanval verbruikt munitie in een tempo dat de Amerikaanse prognoses en munitieproductie verre overtreft. Willen de VS kunnen fungeren als het arsenaal van de democratie ter verdediging van Oekraïne, dan moet er grondig worden nagedacht over de wijze waarop en de schaal waarop de VS hun industriële basis organiseren. Deze situatie is vooral kritiek, omdat achter de Russische invasie ’s werelds industriële hoofdstad staat – China. Terwijl de VS steeds meer van hun voorraden aanwenden om Oekraïne in de oorlog te houden, moet China nog enige militaire bijstand van betekenis aan Rusland verlenen. Het Westen moet ervan uitgaan dat China niet zal toestaan dat Rusland wordt verslagen, vooral niet door een gebrek aan munitie. Als de concurrentie tussen autocratieën en democratieën werkelijk een militaire fase is ingegaan, dan moet het arsenaal van de democratie eerst zijn aanpak van de produktie van materieel in oorlogstijd radicaal verbeteren”.

Pardon?

En wat is het effect op Europa en de hele wereld om Russische olie van de wereldmarkt te weren? Welnu, China en India hebben de Russische export van het zwarte goud geabsorbeerd en dan is er nog dit kleine technische detail dat de ophef van Biden en zijn mede-NAVO-dieven over hun Russische olie-embargo en hun prijslimieten verklaringen op de helling zet. Volgens Automatic Earth:

“Naar welke maatstaf dan ook, er zijn absoluut niet genoeg adequate oliemengsels in omloop, om in de buurt te komen van het voldoen aan de Europese raffinage-eisen, die vergelijkbaar zijn met de homogene continue overvloedige constante Russische Ural’s van hoge kwaliteit, die de EU nu heeft besloten te verbieden. En accepteer alstublieft voor eens en voor altijd, dat een specifiek oliemengsel niet zomaar “elk oliemengsel” is dat overal en altijd kan worden geplugd en gedraaid. Oliemengsels zijn niet fungibel. Een zeer specifieke afstelling van een raffinaderij of verwerkingsinstallatie moet specifiek worden afgestemd op een altijd constant, homogeen oliemengsel van hoge kwaliteit, in voldoende grote hoeveelheden en voor een bepaalde gewenste output, zoals dieselbrandstof, of wat dan ook. Hier is geen “open architectuur” mogelijk, dat is alleen voor IT-nerds, niet voor raffinaderijen. En er zijn zeker geen verkopers, die allemaal op een rij staan en u hun oliemengsel in onbeperkte hoeveelheden willen en kunnen verkopen, volledig aangepast aan de installatie die u hebt, “zoals ze is”, voor de gewenste productie die u nodig hebt, just-in-time on-demand geleverd en alleen wanneer u het nodig hebt”.

Wat is er in godsnaam aan de hand? Met elke nieuwe contraproductieve sanctie lijkt het wel of de VS-NAVO landen heel goed weten dat sancties niet werken en hun mensen klaarstomen voor een of andere kwaadaardige escalatie die Biden zal aankondigen in een televisietoespraak tot de Amerikaanse natie. Het zal ongeveer zo gaan: “We hebben alles geprobeerd om het vermogen van Rusland om te vechten in Oekraïne te beperken en het heeft niet gewerkt. Nu moeten we, in het belang van de mensheid, onze troepen, vliegtuigen en raketten naar Oekraïne sturen om de Russen te stoppen. Het is pijnlijk voor mij om deze beslissing te nemen. God zegene onze troepen.”

Het is zo overduidelijk dat de VS en de NAVO ernaar snakken, om de Russen rechtstreeks in Oekraïne te bestrijden (zoals de New York Times onlangs meldde, steunen de CIA en de Speciale Operaties Oekraïne en dat doen ze al sinds het begin van het conflict daar en zelfs al in 2014). Maar als Rusland in Oekraïne faalt, betekent dat dat China zich er rechtstreeks mee gaat bemoeien, omdat het niet zal toestaan dat de VS en de NAVO Rusland koloniseren. Wie zou Rusland nog meer te hulp kunnen schieten of welke andere conflicten zouden er nog kunnen ontstaan in de wereld als de VS vastloopt in Oekraïne of misschien Taiwan? Niemand weet het zeker. In 2022 heerst onzekerheid en dat betekent dat elke beslissing van de leiders van de VS en de NAVO niet meer is dan een gok. Het Westen heeft bijna geen kaarten meer om uit te spelen.

Denk hier eens over na: Er zijn ook plannen om Rusland in te nemen. Wat? Een officieel overheidsorgaan van de VS, de Commissie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, streeft naar “dekolonisatie van Rusland”. Op 23 juni hielden zij een conferentie getiteld Decolonizing Russia: A Moral and Strategic Imperative. Het doel, onder het mom van bevrijding van de inheemse volkeren van Rusland, is het land te koloniseren om het te dekoloniseren.

“Er zijn nu serieuze en controversiële discussies aan de gang over het afrekenen met het fundamentele imperialisme van Rusland en de noodzaak om Rusland te “dekoloniseren”, zodat het een levensvatbare stakeholder kan worden in de Europese veiligheid en stabiliteit.

Alles over ras?

Het lijkt er werkelijk op, dat de leiders van de VS en de NAVO een grote vuurzee willen tussen het Grote Blanke Westen en de Slaven, de Chinezen (de Rode Vijanden van de 21e Eeuw) en andere niet-blanke etniciteiten (Iraniërs). We lijken terug te gaan naar de tijd, toen West-Europa en de VS het best bekend stonden om hun kolonisatie, uitbuiting en slavernij van mensen, van India, Afrika en Midden-Amerika tot aan de plantages van de zuidelijke confederatie van de VS, waar zwarten tot slaven werden gemaakt en katoen plukten.

In deze visie is de belangrijkste drijfveer in de VS-NAVO Grote Machten Competitie in werkelijkheid een wereldwijde rassenoorlog, aangezien de haat tegen het Russische en Chinese volk elke dag wordt gekweekt in de westerse burgerij door de mainstream media, een hoofdrolspeler in het VS militaire informatie ondersteunende operaties (MISO) programma. Volgens de propagandacampagne van de VS hebben de VS nooit wreedheden begaan in Afghanistan of Irak of Syrië of Vietnam of de Filippijnen of Chili of waar dan ook waar hun plutocratische belangen werden bedreigd. Propaganda zegt, dat de VS nooit oorlogsmisdaden heeft begaan. Trotski had gelijk: het pacifistische masker, het masker dat spreekt over recht en orde, democratie en vrijheid, is bijna onmogelijk af te rukken omdat apathische Amerikaanse burgers – en naïeve wereldbevolkingen – weigeren te geloven, dat de VS zich bezighoudt met precies dezelfde activiteiten waarvan zij haar vijanden beschuldigt.

Laat hij die zonder zonde is, de eerste steen werpen”, zei een beroemde revolutionair ooit.

Misschien moeten de burgers van het Westen van de 21e eeuw een praktijk, die de Grieken in slechte tijden gebruikten, opnieuw bekijken en aanpassen. Tegenwoordig schijnen de leiders van de VS en Europa de oorzaak te zijn van de slechte gebeurtenissen en zij zijn zeker “de goden boos aan het maken”. Kies dus een paar leiders uit de VS-NAVO alliantie (die halfgoden) en om er zeker van te zijn dat zij weten dat zij ter verantwoording zullen worden geroepen door de goden en de mensen, volg deze formule:

“Telkens wanneer de woede van de goden zich openbaart door hongersnood, epidemieën of andere rampen, probeert men die af te wentelen op een man en een vrouw uit het volk… Men paradeert met hen door de straten op het geluid van instrumenten en nadat zij geslagen zijn, worden zij uit de stad (Athene) verbannen; andere keren worden zij tot de vlammen veroordeeld en wordt hun as in de wind geworpen.” Giacomo Leopardi in de Zibaldone, die Aristophanes citeert uit Equities

 

Overgenomen van:
https://southfront.org/the-great-white-west-aims-to-crush-slavs-and-chinese/

Wie is John Stanton?
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Stanton_(journalist)

 

Plaats een reactie