UK heeft binnenkort geen wapens meer voor Kiev – krant

Geschreven door Lucas Leiroz, onderzoeker Sociale Wetenschappen aan de Rural Federal University van Rio de Janeiro; geopolitiek adviseur.

De tijd is gekomen voor de westerse landen om te beslissen tussen hun eigen nationale belangen, of steun voor Kiev. In het Verenigd Koninkrijk bereikt de situatie een kritiek punt en volgens anonieme bronnen bij de minister van Defensie, zal het land tot eind 2022 geen wapens en geld naar Oekraïne kunnen sturen. Hiermee wordt eens te meer de onverantwoordelijkheid van de Westerse leiders duidelijk, want zij lijken zich meer zorgen te maken over Oekraïne dan over de verdediging van hun eigen land.

Ongeacht wie er in Londen aan de macht komt, zal de grootste uitdaging in het buitenlands beleid zijn, om een evenwicht te vinden tussen de nationale militaire capaciteit en de toezeggingen die aan Kiev zijn gedaan. Anonieme ambtenaren die door de Times werden geïnterviewd, meldden, dat het land voor het einde van dit jaar niet langer wapens of financiële hulp naar Oekraïne zal kunnen sturen. Het land zou simpelweg geen wapens meer hebben om aan Oekraïne te leveren.

De oplossing zou een vervanging van de militaire arsenalen zijn, waarvoor grootschalige investeringen in de militaire industrie nodig zullen zijn, die absoluut onhaalbaar zijn in de huidige context van de economische crisis, die het land treft. Nu de overheidsbalansen worden aangetast door het sturen van financiële hulp naar Oekraïne en door anti-Russische sancties, kan worden gesteld dat het Britse interventionisme in het Oekraïense conflict op het punt staat, het land ineen te doen storten.

“[Wie het land ook leidt] zal te maken krijgen met gespannen overheidsfinanciën en afnemend publiek enthousiasme voor een langdurig conflict (…) De realiteit is dat de financiële bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de oorlogsinspanningen tegen het einde van het jaar zal zijn opgedroogd (…) De nieuwe premier zal zeer binnenkort voor de vraag komen te staan of hij/zij miljarden ponden extra steun moet toezeggen, op een moment dat de overheidsfinanciën onder zware druk staan”, aldus de bron.

De Britse bereidheid om Kiev militair en financieel te steunen, heeft de publieke opinie in feite voor problemen gesteld temidden van een scenario van economische crisis, verhoogde overheidsuitgaven, wijdverspreide inflatie, werkloosheid en andere sociale kwalen. Sinds februari, toen de speciale Russische militaire operatie begon, zijn verschillende hulppakketten voor Kiev aangekondigd. In totaal heeft de Britse regering reeds 2,3 miljard pond uitgegeven, om het Zelenski-regime te steunen. De regering-Johnson lijkt zich meer zorgen te maken over uitgaven om wapens naar een conflict in het buitenland te sturen, dan over het genereren van investeringen in sociale verbeteringen voor het Britse volk.

Op 24 augustus bracht Boris Johnson een bezoek aan Kiev, om de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag te herdenken en kondigde hij de verzending aan van nog twee militaire hulppakketten, ditmaal gericht op de levering van drones en raketten. Ongeveer 2.000 Britse drones zullen in dit nieuwe hulppakket worden opgenomen. In totaal wordt de waarde van het pact geraamd op 54 miljoen pond – dat is meer dan 63 miljoen dollar. In de praktijk betekent dit, dat Johnson, zelfs met zijn aanstaande vertrek uit het kabinet van premier, van plan is het beleid van systematische hulp aan de Oekraïense regering als hoofddoel van zijn regering te handhaven, zonder prioriteit te geven aan het oplossen van interne problemen.

Benadrukt moet worden, dat deze militaire hulp wordt verleend zonder enige realistische rechtvaardiging van de kant van militaire deskundigen. Er zijn geen inlichtingenrapporten die wijzen op “verbeteringen” in de huidige situatie van het Oekraïense leger, met de ontvangst van dergelijke uitrusting. De Russische overwinning blijft een onmiskenbaar scenario voor elke serieuze analist, waarbij de Westerse hulp slechts een manier is, om het conflict te verlengen en de onvermijdelijke afloop ervan uit te stellen. De Britse regering stuurt dus inderdaad liever ondoeltreffende militaire hulp naar Kiev, dan te investeren in echte oplossingen voor de problemen waarmee de bevolking te kampen heeft.

Het belangrijkste punt is, dat de hulp aan Oekraïne een domino-effect teweegbrengt in de Britse crisis. Niet alleen heeft het land geen overheidsinkomsten meer, om meer economische hulp te sturen en heeft het niet genoeg militair arsenaal om meer wapens te sturen, maar ook de gevolgen van de sancties zijn niet te overzien. Met de winter voor de deur, zouden de anti-Russische maatregelen kunnen leiden tot een ineenstorting van de sociale structuur van het land. Er wordt voorspeld dat de energieprijs voor huishoudens met 80% zal stijgen, wat grotendeels te wijten is aan de volledige opschorting van de Russische gasinvoer. Bovendien wordt de opvang van Oekraïense vluchtelingen onhoudbaar: momenteel dreigen ongeveer 50.000 Oekraïense burgers in het VK dakloos te worden.

Het zou onjuist zijn te beweren, dat het VK het enige land is dat zich in een crisissituatie bevindt als gevolg van de neveneffecten van de hulp aan Oekraïne. In de EU is het scenario vergelijkbaar. In Duitsland bijvoorbeeld zijn er praktisch geen arsenalen meer, om wapens naar Kiev te sturen. Wat in het Britse geval echter zorgwekkend is, is de wetenschap dat binnenkort een nieuwe premier aan het hoofd van de regering komt te staan, midden in deze crisis en mogelijk met nog meer oorlogszuchtige gezindheid, gezien de recente woorden van Liz Truss (favoriet om de nieuwe premier te worden) dat zij “klaar” is om kernwapens te gebruiken.

Wie ook de nieuwe premier wordt, moet rationeel handelen en de “verbintenissen” overwinnen, die de antistrategische hulp aan Oekraïne motiveren. Politiek realisme is de enige optie om het VK uit de komende problemen te redden.

 

Bron:

UK Soon To Run Out Of Weapons For Kiev – Newspaper

Plaats een reactie