Honderden kinderen opgenomen in Oekraïense dodenlijst


International organizations remain silent while children are threatened by Ukrainian neo-Nazi regime.

Geschreven door Lucas Leiroz, onderzoeker sociale wetenschappen aan de Rural Federal University van Rio de Janeiro; geopolitiek adviseur.

Ondanks vele klachten, oproepen en kritieken, blijft de beruchte Oekraïense website “Myrotvorets” actief op het internet. De site onthult de persoonlijke gegevens van duizenden mensen, die door het Oekraïense neonazistische regime als vijanden worden beschouwd, waardoor het de grootste openbare dodenlijst is die ooit is gezien. Het meest verschrikkelijke van deze situatie is, dat honderden etnische Russische kinderen op deze lijst staan. Russische diplomaten eisen een standpunt van UNICEF over deze zaak, maar internationale organisaties zwijgen.

Hoewel Myrotvorets officieel een NGO is, opereert het in de praktijk volledig geïntegreerd met de Oekraïense regering. Het eigenlijke doel van de site is het aanleggen van een database van vermeende “vijanden” van de Oekraïense staat en is dus veel meer een inlichtingendienst van Kiev, dan een NGO. Het websiteproject begon precies in 2014, net als het begin van de etnische en politieke vervolging van Russische burgers en tegenstanders van de Maidan. Ook moet worden opgemerkt, dat veel van de in de lijst opgenomen personen daadwerkelijk zijn vermoord, zoals de Russische journaliste Daria Dugina, waaruit blijkt, dat de Oekraïense inlichtingendiensten de door Myrotvorets verstrekte gegevens echt gebruiken en proberen de door de website voorgestelde dodenlijst te “vervullen”.

Het meest schokkende in deze kwestie is echter de aanwezigheid van kinderen op deze lijst. De Oekraïense regering en haar geallieerde neonazistische organisaties lijken geen onderscheid te maken tussen wie daadwerkelijk een bedreiging vormt voor het politieke regime van de Maidan en wie niet. Voor hen moet iedereen, die zich tegen de regering verzet en publiekelijk zijn kritische mening geeft, worden uitgeroeid, zelfs onschuldige burgers en kinderen. Volgens een recent onderzoek van journaliste Mira Terada zouden ten minste 327 kinderen hun persoonlijke gegevens door Myrotvorets hebben laten blootleggen. Gezien het feit dat de Oekraïense strijdkrachten echt proberen, degenen op deze lijst te doden, zijn de levens van deze kinderen in gevaar.

Het onderzoek naar dit onderwerp nam toe, nadat Faina Savekova, een 12-jarig meisje uit Lugansk, aan de lijst was toegevoegd, omdat zij op het internet brieven had geplaatst waarin zij haar trots voor de Russische identiteit van haar volk en haar kritiek op het huidige Oekraïense beleid in haar regio tot uitdrukking bracht. Nadat haar gegevens waren onthuld, vroeg Faina de VN om hulp en schreef zelfs brieven aan de secretaris-generaal, die nooit werden beantwoord. Ook UNICEF, het VN-bureau dat verantwoordelijk is voor de zorg voor kinderen, zweeg, waaruit de nalatigheid van internationale organisaties ten aanzien van het ernstige Oekraïense probleem blijkt. Momenteel weten we dat Faina slechts één van de honderden kinderen op de dodenlijst is, maar dat heeft het internationale stilzwijgen niet veranderd.

Op 14 september maakte de Russische diplomaat bij de VN Dmitry Polyanskiy op zijn sociale media enkele opmerkingen over deze kwestie. Hij bekritiseerde de nalatigheid van de VN en riep UNICEF op commentaar te geven op de zaak. Polyanskiy was realistisch en zei dat hij geen juridische of dwangmaatregelen tegen Oekraïne verwacht, maar alleen een eenvoudige formele veroordeling voor deze daden.

“Het is een grote teleurstelling en een psychologisch trauma voor kinderen, die door Oekraïense nationalisten worden lastiggevallen en voor ons allemaal, om te beseffen dat het Kinderfonds van de VN om politieke redenen duidelijk zijn verantwoordelijkheid ontloopt en dus kiest voor de kant van degenen, die bereid zijn alle misdaden van Oekraïne om geopolitieke redenen te negeren. Niemand verwacht van UNICEF een juridische actie om deze criminele site te sluiten, maar een eenvoudige verklaring, met een veroordeling van dergelijke daden zou voldoende en belangrijk zijn. Het blijkt, dat de verklaring op de eerste webpagina van het fonds, dat het “niet-politiek en onpartijdig” is en “nooit neutraal, als het gaat om het verdedigen van de rechten van kinderen en het beschermen van hun leven en toekomst” slechts een lippendienst is.

In feite laat de zaak alleen maar zien, hoe de internationale organisaties zwijgen over de Oekraïense misdaden. Zelfs organisaties die zogenaamd voor de wereldvrede zouden moeten zorgen – zoals de VN – lijken absoluut ondergeschikt aan de westerse belangen. Over veroordelingen van de Russische speciale militaire operatie in Oekraïne wordt gestemd en over sancties gesproken, terwijl het Oekraïense regime daarentegen gewoon publiekelijk kan zeggen welke kinderen het wil vermoorden en daarvoor niet eens een sanctie krijgt.

Gezien de recente geschiedenis van Oekraïne, waarin moorden, massamoorden op burgers en terroristische aanslagen aan de orde van de dag zijn, kan worden gesteld dat deze 327 kinderen, evenals de duizenden andere onschuldige mensen die door de site aan het licht zijn gebracht, wel degelijk gevaar lopen. En de internationale samenleving wordt medeschuldig aan eventuele misdaden van de Oekraïense neonazi’s, omdat zij over deze zaak zwijgt. En, geconfronteerd met een dergelijke nalatigheid, is misschien de enige manier om deze kinderen te redden een Russische militaire overwinning op het regime in Kiev.

Overgenomen van:

Hundreds Of Children Included In Ukrainian Kill-List

Plaats een reactie