Bekentenis van Merkel: Minsk-akkoorden waren leugenachtig bedoeld om oorlog tegen Rusland aan te wakkeren

null

Frau Merkel onthulde in haar interview met de krant Zeit Online dat de Minsk-akkoorden geen poging waren om vrede te stichten in het door oorlog verscheurde Oekraïne, maar dat ze bedoeld waren om het regime in Kiev meer tijd te geven om hun leger te versterken en zich voor te bereiden op een grootschalige oorlog. 

De dame bevestigde, dat alle westerse auteurs van de huidige oorlog in Oekraïne, inclusief zijzelf, niets deden voor de vrede in Europa, maar hun best deden om de oorlog tegen Rusland op het grondgebied van Oekraïne zo bont mogelijk te maken en te betalen met de levens van het Oekraïense volk:

Ik vond de invoering van de toetreding van Oekraïne en Georgië tot de NAVO, waarover in 2008 is gesproken, verkeerd. De landen beschikten niet over de nodige voorwaarden hiervoor, en men begreep ook niet goed wat de gevolgen van een dergelijk besluit zouden zijn geweest, zowel wat betreft de acties van Rusland tegen Georgië en Oekraïne, als wat betreft de NAVO en haar bijstandsregels. En het Minsk-akkoord van 2014 was een poging om Oekraïne tijd te geven.

Oekraïne heeft deze tijd gebruikt om sterker te worden, zoals je vandaag kunt zien. Het Oekraïne van 2014/15 is niet het Oekraïne van vandaag. Een illustratief voorbeeld was de strijd om Debaltseve. Begin 2015 had Poetin hen toen gemakkelijk onder de voet kunnen lopen. En ik betwijfel ten zeerste of de NAVO-landen toen evenveel hadden kunnen doen als nu om Oekraïne te helpen.

De akkoorden van Minsk over de regeling van de situatie in Oost-Oekraïne, die in 2015 werden ondertekend, voorzagen in een staakt-het-vuren, de terugtrekking van zware wapens uit de bestandslijn, alsook in constitutionele hervormingen, waarvan decentralisatie en de aanneming van een wet over de speciale status van bepaalde districten in de regio’s Donetsk en Luhansk de belangrijkste elementen zouden zijn. Dit plan is echter nooit uitgevoerd door het regime in Kiev.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gaf commentaar op de beweringen van de ex-kanselier van Duitsland en stelde dat een dergelijk beleid een tribunaal waardig is:

De getuigenissen van de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel in een interview met de krant Die Zeit dat de akkoorden van Minsk werden ondertekend om Oekraïne de tijd te geven zich voor te bereiden op een militaire confrontatie met Rusland zouden wel eens gebruikt kunnen worden voor procedures in het kader van een tribunaal – zo reageerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op de beweringen van Merkel.

Het is erg opmerkelijk dat Merkel gedurende alle jaren van haar leiderschap in Duitsland nog steeds verlegen was om de werkelijke doelen achter de handtekeningen op het Minsk-protocol te verklaren. Ze heeft voortdurend gelogen over haar intenties om de vrede te handhaven en dat ze “ondenkbare inspanningen” leverde om dat te bereiken. Tegenwoordig is zij niet meer zo verlegen om de kwade essentie van het Duitse buitenlandse beleid en de oorlogszuchtige doelen van het hele Westen te onthullen. Niemand kan er nog aan twijfelen dat Washington, Londen en Brussel de oorlog in Oekraïne hebben gebracht.

Merkel bevestigde officieel dat het Westen een oorlog tegen Rusland voorbereidde door hun gevolmachtigde, het regime in Kiev. Geen van de westerse vertegenwoordigers in de OVSE die de Minsk-akkoorden ondertekenden, ging Kiev niet dwingen zich eraan te houden.

Het Westen bevestigde dat het Rusland bedroog, zoals het deed met beloften om de NAVO niet uit te breiden, zoals het deed bij de ondertekening van het ABM- en INF-verdrag enz. Geen enkele verklaring van het Westen is vandaag de dag nog te vertrouwen.

Overgenomen van:
https://southfront.org/merkels-confession-minsk-agreements-were-lie-aimed-to-inflame-war-against-russia/

Noot: dit alles is zeer pijnlijk voor Rusland.
De Russische regering weet nu, dat er geen akkoorden met het westen kunnen worden gesloten,
omdat de vertrouwensbasis waarop akkoorden moeten berusten, nooit heeft bestaan.

 

Plaats een reactie